optyk Kosiński

Nie bój się optometrysty

Kim jest OPTOMETRYSTA ?

Jest to specjalista , który ukończył studia z zakresu optometrii.

Zajmuje się prawidłowym doborem korekcji okularowej oraz soczewkowej. Optometrysta może wstępnie ocenić zdrowie narządu wzroku i w razie potrzeby wskazać na konieczność udania się do okulisty na dodatkowe badania.

Optometrysta nie jest lekarzem i nie leczy schorzeń układu wzrokowego. Jest to zawód medyczny należący do systemu ochrony zdrowia. Kwalifikacje optometrysty możemy zweryfikować na przykład za pomocą Numeru Optometrysty, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jedynie tym optometrystom, którzy uzyskali dyplom potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Optometrysta pomoże również dobrać pomoce dla osób słabowidzących oraz zaplanuje i przeprowadzi terapię widzenia w przypadku problemów z widzeniem obuocznym.