optyk Kosiński

Ortokorekcja – nowoczesna metoda leczenia astygmatyzmu

astygmatyzm

Astygmatyzm w zaawansowanej postaci do tej pory wymagał leczenia chirurgicznego za pomocą technik laserowych. Dzięki intensywnemu rozwojowi okulistyki obecnie można już sięgać po innowacyjną, nieinwazyjną metodę nazywaną ortokorekcją.

Zasada działania soczewek ortokorekcyjnych

Ortokorekcja powoduje zatrzymanie lub zahamowanie rozwijania się wady za pomocą gazoprzepuszczalnych soczewek twardych. Zakładane są one na noc, wpływają na krzywiznę powierzchni oka i powodują subtelne zmiany rogówki – tak by właściwie ją ukształtować. Efektem takiej terapii jest na tyle duża poprawa wzroku, że w ciągu dnia nie są już wymagane okulary. Soczewki o konstrukcji opartej na kilkustrefowej odwróconej geometrii dostępne są w kilkunastu wariantach, dlatego ważnym elementem wpływającym na efekty jest dokładne dopasowanie ich do powierzchni oka, którego dokonuje lekarz okulista. Już po dwóch tygodniach stosowania efekty ostrego widzenia utrzymują się nawet do 18 godzin od momentu wyjęcia soczewki. Istotna jest również regularność, czyli zakładanie soczewek korygujących każdej nocy. Ortokorekcja jest nowoczesną metodą, stosowaną już u dzieci od 5 lat, a jej zalety to przede wszystkim możliwość zatrzymania lub cofnięcia się wady oraz komfort funkcjonowania bez okularów.

Skuteczność metody

Działanie soczewek ortokorekcyjnych wymusza fizyczną zmianę oka, sprawiając, że rogówka ulega spłaszczeniu, a obraz zostaje zogniskowany na siatkówce. W większości przypadków zmiany te są na tyle trwałe, że pozwalają pozbyć się okularów lub soczewek korygujących miękkich i funkcjonować na wystarczająco komfortowym poziomie. Ortosoczewki, pomimo ich twardości, nie wpływają negatywnie na rogówkę i nie powodują jej uszkodzeń, a powstające zmiany kształtu powierzchni są odwracalne i cofają się w okresie do 3 tygodni od zaprzestania kuracji. Osiągnięcie najlepszych rezultatów wymaga jak najwcześniejszego rozpoczęcia korygowania wady wzroku. Doświadczenia pokazują, że u wielu młodych osób i dzieci wada korygowana za pomocą soczewek twardych całkowicie się cofa i nie powraca nawet po zaprzestaniu procesu naprawczego. Najlepsze efekty osiąga się u osób z astygmatyzmem prostym – do -2,75 dioptrii, a z astygmatyzmem odwrotnym – do -1,50 dioptrii.