optyk Kosiński

Soczewki Rodenstock w korekcji astygmatyzmu i krótkowzroczności

szkła kontaktowe

Astygmatyzm jest jedną z najczęściej występujących wad wzroku. Powoduje on poważne zaburzenia widzenia, dlatego wymaga korekcji pozwalającej na normalne funkcjonowanie. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz osiągnięciom medycyny możliwe jest już zastępowanie tradycyjnej operacji specjalnymi soczewkami.

Astygmatyzm i jego mechanizm

Mechanizm astygmatyzmu sprowadza się do różnic siły załamywania równoległych promieni świetlnych w poziomej i pionowej płaszczyźnie układu optycznego oka. U osób z astygmatyzmem rogówka, a niekiedy też soczewka, nie jest sferyczna, co oznacza, że nie stanowi ona wycinka kuli, ale jest odkształcona. Astygmatyzm może mieć postać niezłożoną, złożoną lub mieszaną. Pierwsza z nich wiąże się z występowaniem nadwzroczności lub krótkowzroczności tylko w jednej płaszczyźnie. Druga oznacza różnej wielkości nadwzroczność lub krótkowzroczność w obu płaszczyznach. Trzecia to występowanie nadwzroczności w jednej płaszczyźnie i krótkowzroczności w drugiej.

Do podstawowych objawów astygmatyzmu zalicza się zamglone widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka, wynikające z trudności w zogniskowaniu widzianych obiektów. Efektem bywa na przykład różna ostrość widzenia linii poziomych i pionowych czy postrzeganie linii prostych jako krzywych. Objawy dodatkowe to mrużenie i pocieranie oczu, częste bóle głowy oraz jej przekrzywianie.

Okulary i soczewki w korekcji astygmatyzmu

Wykrycie astygmatyzmu jest możliwe dzięki skiaskopii lub refraktometrii. Badania te nie tylko wskazują na istnienie wady, ale też określają jej wielkość i charakter. Astygmatyzm do dziś korygowany był za pomocą dwóch metod – soczewek kontaktowych i okularów produkowanych m.in. przez renomowaną Manufakturę Rodenstock. Wiele osób zakłada, że jest to defekt nieodwracalny, a jedynym działaniem, jakie mogą podejmować, jest usprawnienie codziennego funkcjonowania poprzez noszenie szkieł korekcyjnych. W rzeczywistości takie podejście prowadzi do stałego pogłębiania się wady i coraz większych ograniczeń, jakie się z tym wiążą. Lekarze okuliści podkreślają, że krótkowzroczność czy astygmatyzm nie są chorobami, a wadami wzroku, dlatego wymagają kontroli i stałego korygowania. W przypadku astygmatyzmu do tej pory najlepsze efekty osiągano stosując soczewki cylindryczne.